Kabak Çekirdeği Yağı - ProfTürker
Sepet
Kabak çekirdeği yağı

Kabak Çekirdeği Yağı

Kabak çekirdeği, kabak (Cucurbita pepo L.) bitkisinin yenilebilir tohumlarıdır. Besin öğeleri bakımından zengin bir bileşime sahiptir. Protein, yağ, vitamin ve mineral maddeler bakımından dikkat çekicidir. Antioksidan, çoklu doymamış yağ asitleri, fitosterol, potasyum, E vitamini, K vitamini, B2 vitamini (riboflavin), folat ve çinko (Zn) içerikleri zengindir. Özellikle zengin biyoaktif bileşenlerinden dolayı yağ üretiminde, ilaç endüstrisinde ve takviye edici gıdalarda kullanılmaktadır (Haivan ve ark., 2007).

Kabak çekirdeklerinin kuru madde üzerinden yağ içeriği %40-50, protein içeriği %30-40 ve karbonhidrat içeriği ise %25 civarındadır. E vitamini, selenyum, çinko, magnezyum ve bakır minerallerince zengindir (Yegül ve ark., 2012).

Bileşimi

Kabak çekirdeği yağının %70’i doymamış yağ asitlerinden oluşur. Başlıca yağ asitleri linoleik (%35,2-60,8), oleik (%12,1-46,9), stearik (%3,1-7,4) ve palmitik asittir (%9,5-14,5) (Murkovic ve Pfannhauser, 2000). İlaveten, linolenik asit (%0,2) ve nervonik asit (%0,3) gibi diğer yüksek derecede doymamış yağ asitlerinin bazı izleri bulunmuştur. Kalan %2’lik kısım ise, bir dizi hidrokarbon, yağlı alkol, karotenoid, pigment, tokoferol ve tokotrienol, fitosterol, fenolik bileşik ve minör gliseridik bileşiklerden oluşmaktadır (Cert ve ark., 2000; Ryan ve ark., 2007).

Kabak çekirdeği yağında bulunan başlıca fenolik bileşikler tirozol, vanillik asit, kafeik asit, o-kumarik asit ve az miktarda trans-sinamik asittir (Tuberoso ve ark., 2007). Ayrıca, kabak çekirdeğinde önemli miktarda, kabak çekirdeği yağında ise orta seviyelerde sekoizolarisiresinol tespit edilmiştir (Murkovic ve ark., 2004; Sicilia ve ark., 2003). Kabak çekirdeği yağı üretimi sıklıkla tohumların yüksek sıcaklıkta kavrulması işlemini içerir, bu da fenolik bileşiklerin miktarını ve yağın nihai besin kalitesini etkileyebilmektedir.

Elde edilme yöntemleri

Kabak çekirdeği yağı, tohumlardan Solvent ekstraksiyon ya da soğuk sıkım yoluyla elde edilir. Soğuk sıkım yönteminde 60 oC’yi geçen yüksek sıcaklık olmadığı için ısıya hassas doğal bileşenler (antioksidanlar, fosfatidler, serebrosidler, karotenoidler ve fitosteroller) zarar görmez. Bu yönüyle soğuk sıkım yağlar daha makbuldür. Preslenerek elde edilen yağlar, ‘parlatma’ tabir edilen filtrasyon işleminden geçirilerek piyasaya arz edilir. 4,5- 5,0 kg kabuklu ham kabak çekirdeğinden bir litre yağ elde edilebilmektedir.

Kullanımı

Kabak çekirdeği yağı yemek ve salatalarda kullanılabildiği gibi, sıvı yağ formunda da kullanılabilir. Bu şekilde günde 3-10 g kullanılması önerilmektedir.

Sağlık üzerine etkileri

Kabak çekirdeği yağı yüksek çoklu doymamış yağ asitlerine (omega-3 ve omega-6 ) sahiptir. Araştırmalar, bu esansiyel yağ asitlerinin kandaki iyi kolesterol (HDL) seviyesini yükseltmesi yanında kötü kolesterol seviyesini (LDL) de düşürdüğünü ortaya koymuştur. Bu durum, soğu sıkım kabak çekirdeği yağının kandaki LDL kolesterol oranını iyileştirmeye ve dolayısı ile aterosklerozu, kardiyovasküler hastalığı önlemede yardımcı olabileceğini ortaya koymaktadır.

Günümüzde kabak çekirdeği yağı, endüstriyel uygulamalar için çok uygun özelliklere ve insan sağlığı açısından fonksiyonel etkilere sahip olmasına rağmen ticari olarak yaygınlaşmamıştır. Bununla birlikte, kabak çekirdeği yağı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sağlık ürünleri mağazalarında yaygın olarak satılmaktadır. Satışa sunulan takviyeler, genelde 1 gram yağ içeren kapsüllerde formüle edilmiş haldedir. Kabak çekirdeği yağının besinsel faydaları yüksek oranda doymamış yağ asidi bileşimine dayandırılmaktadır (Fu ve ark., 2006).

Kabak çekirdeği yağının hipertansiyonun ilerlemesini geciktirebileceğini (Zuhair ve ark., 2000) ve hiperkolesterolemiyi (Al-Zuhair ve ark., 1997) ve artriti (Fahi ve ark., 1995) hafifletebileceğini gösteren kanıtlar da bulunmaktadır.

Kabak çekirdeği yağının hipoglisemik aktiviteyi teşvik ederek diyabeti hafiflettiği bulunmuştur (Fu ve ark., 2006).

Kabak çekirdeği yağı Japon diyetlerinde önemli bir E vitamini (tokoferol) kaynağı olarak kullanılmaktadır (Imaeda ve ark.,1999).

Kabak çekirdeği bakımından yüksek diyetle beslenenlerde, mide, meme, akciğer ve kolorektal kanser görülme sıklığı az bulunmuştur (Huang ve ark., 2004).

Kabak çekirdeği yağının bilinen en önemli faydası, prostat büyümesini önlemesi ve hatta boyutunu küçültmesidir (Tsai ve ark., 2006; Gossell-Williams ve ark., 2006). Bazı çalışmalarda; yağın, prostatın testosteron kaynaklı hiperplazisini inhibe edebildiği ve böylece iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde yardımcı olduğu belirtilmiştir (Gossell-Williams ve ark,. 2006). Kabak çekirdeği yağında bulunan çeşitli karotenoid pigmentlerin de sağlık açısından yararları vardır (Matus ve ark., 1993).

Bir klinik çalışma, kabak çekirdeği yağının aşırı aktif mesaneden kaynaklanan idrar bozukluklarını iyileştirdiğini göstermiştir. Hiperaktif mesane hastası 41-80 yaş arası erkekler bu klinik çalışmaya katılmıştır. Hastalara 12 hafta boyunca 10 gr/gün kabak çekirdeği yağı oral yolla verilmiş ve tedavi etkinliği değerlendirilmiştir. 6 ve 12 haftalık kabak çekirdeği yağı uygulamasından sonra aktif mesane problemi önemli ölçüde azalmıştır (Hsüeh-Chang ve Ming, 1960). Mesane ve üretral basınç azalmış ve mesane uyumu iyileşmiştir. Bu etkiler, kabak çekirdeği lipit bileşenlerine dayandırılmıştır (Zhang ve ark., 1994; Schilcher, 1996; Suphiphat ve ark., 1993; Suphakarn ve ark., 1987).

ProfTürker kabak çekirdeği yağını hemen satın almak için tıklayınız.

Güncel bilgilendirmeler için instagram hesabımızı takip edebilirsiniz.

Kaynaklar

Al-zuhair, H. A. N. A., Abd El-Fattah, A. A., & Abd El Latif, H. A. (1997). Efficacy of simvastatin and pumpkin-seed oil in the management of dietary-induced hypercholesterolemia. Pharmacological research, 35(5), 403-408.

Binns, C. W., Jian, L., & Lee, A. H. (2004). The relationship between dietary carotenoids and prostate cancer risk in Southeast Chinese men. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 13.

Cert, A., Moreda, W., & Pérez-Camino, M. C. (2000). Chromatographic analysis of minor constituents in vegetable oils. Journal of Chromatography A, 881(1-2), 131-148.

Fahi, A. (1995). Effect of pumpkin-seed oil on the level of free radical scavengers induced during adjuvant-arthritis in rats. Pharmacological Research 31(1), 73-79.

Fu, C., Huan, S., Quanhong, L. (2006). A review on pharmacological activities and utilization Technologies of pumpkin. Plant Foods for Human Nutrition 61(2), 70-77.

Gossell-Williams, M., Davis, A., & O’connor, N. (2006). Inhibition of testosterone-induced hyperplasia of the prostate of sprague-dawley rats by pumpkin seed oil. Journal of Medicinal Food, 9(2), 284-286.

Haiyan, Z., Bedgood, D. R., Bishop, A. G., Prenzler, P. D., & Robards, K. (2007). Endogenous biophenol, fatty acid and volatile profiles of selected oils. Food Chemistry, 100(4), 1544–1551.

Hsüeh-Chang, C., & Ming, H. (1960). Pumpkin seed (Cucurbita moschata) in the treatment of acute schistosomiasis. Chinese medical journal, 80(2), 115-20.

Huang, X. E., Hirose, K., Wakai, K., Matsuo, K., Ito, H., Xiang, J., … & Tajima, K. (2004). Comparison of lifestyle risk factors by family history for gastric, breast, lung and colorectal cancer. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 5(4), 419-427.

Imaeda, N., Tokudome, Y., Ikeda, M., Kitagawa, I., Fujiwara, N., Tokudome, S. (1999). Foods contributing to absolute intake and variance in intake of selected vitamins, minerals and dietary fiber in middle-aged Japanese. Journal of nutritional science and vitaminology, 45(5), 519-532.

Jian, L., Du, C. J., Lee, A. H., & Binns, C. W. (2005). Do dietary lycopene and other carotenoids protect against prostate cancer?. International journal of cancer, 113(6), 1010-1014.

Matus, Z., Molnár, P., & Gy, L. S. (1993). Main carotenoids in pressed seed (Cucurbitae semen) of oil-pumpkin (Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca). Acta Pharmaceutica Hungarica, 63(5), 247-256.

Murkovic, M., & Pfannhauser, W. (2000). Stability of pumpkin seed oil. European Journal of Lipid Science and Technology, 102(10), 607-611.

Murkovic, M., Piironen, V., Lampi, A. M., Kraushofer, T., & Sontag, G. (2004). Changes in chemical composition of pumpkin seeds during the roasting process for production of pumpkin seed oil (Part 1: non-volatile compounds). Food Chemistry, 84(3), 359-365.

Ryan, E., Galvin, K., O’connor, T. P., Maguire, A. R., & O’brien, N. M. (2007). Phytosterol, squalene, tocopherol content and fatty acid profile of selected seeds, grains, and legumes. Plant Foods for Human Nutrition, 62(3), 85-91.

Schilcher, H. (1996). Improving bladder function by pumpkin seeds?. Medizinische Monatsschrift fur Pharmazeuten, 19(6), 178.

Sicilia, T., Niemeyer, H. B., Honig, D. M., & Metzler, M. (2003). Identification and stereochemical characterization of lignans in flaxseed and pumpkin seeds. Journal of agricultural and food chemistry, 51(5), 1181-1188.

Suphakarn, V. S., Yarnnon, C., & Ngunboonsri, P. (1987). The effect of pumpkin seeds on oxalcrystalluria and urinary compositions of children in hyperendemic area. The American Journal of Clinical Nutrition, 45(1), 115–121.

Suphiphat V, Morjaroen N, Pukboonme I, et al. The effect of pumpkin seeds snack on inhibitors and promoters of urolithiasis in Thai adolescents. Journal of the Medical Association of Thailand, Chotmaihet Thangphaet. 1993 Sep;76(9):487-493.

Tsai, Y. S., Tong, Y. C., Cheng, J. T., Lee, C. H., Yang, F. S., & Lee, H. Y. (2006). Pumpkin seed oil and phytosterol-F can block testosterone/prazosin-induced prostate growth in rats. Urologia internationalis, 77(3), 269-274.

Tuberoso, C. I., Kowalczyk, A., Sarritzu, E., & Cabras, P. (2007). Determination of antioxidant compounds and antioxidant activity in commercial oilseeds for food use. Food Chemistry, 103(4), 1494-1501.

Yegül, M., Yıldız, M., Ellialtıoğlu, Ş., Kazım, A. B. A. K. (2012). Bazı Kabuksuz Çekirdek Kabağı (Cucurbita pepo var. styrica) Islah Hatlarında Tohum Verimi ve Kalitesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 22(1), 12-19.

Zhang, X. M., Ouyang J.Z., Zhang Y.S., Tayalla B., Zhou X.C. (1994) Effect of the extracts of pumpkin seeds on the urodynamics of rabbits : An experimentl study. J Tongji Med Univ., 14:235-238.

Zuhair HA, Abd El-Fattah AA, El-Sayed MI. 2000. Pumpkin-seed oil modulates the effect of felodipine and captopril in spontaneously hypertensive rats. Pharmacol Res 41: 555–563.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ÜCRETSİZ GÖNDERİM

₺199 ve üzeri alışverişlerde.

14 GÜN İADE

Koşulsuz iade hakkı.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Aklınıza takılan bir soru olduğunda.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

256 bit SSL ile verileriniz korunur.